Det finns många effektiva behandlingar av psykologisk problematik. Det är dock väldigt individuellt vilken typ av behandling som passar och fungerar. Därför är det vanligt att personer får testa olika typer av behandlingar.

Om du eller någon i din närhet behöver akut hjälp, kan du läsa en guide om akut hjälp här. Kom ihåg att det finns stöd och hjälp att få, även om situationen känns hopplös och fruktansvärd i nuläget.

De två vanligaste typerna av behandling är psykofarmaka (medicin för psykologisk problematik) och psykoterapi. I särskilda fall finns psykokirurgi (operation eller medicinskt ingrepp) som behandlingsalternativ.

I vissa fall kan det bli aktuellt för dig att välja terapeut eller psykolog. Vi har gjort en guide för att hjälpa dig i denna process.

Psykiatrin i Sverige består av öppenvård och slutenvård. Till öppenvården kan vem som helst vända sig för att få hjälp med sin psykologiska problematik. Köerna kan dock vara långa och problematiken prioriteras efter allvarlighet.