En diagnos är en samling symptom och beteenden som tillsammans bildar en psykologisk problematik. Diagnoser ställs främst för att underlätta forskning och behandling av den psykologiska problematiken. Det vanligaste diagnostiseringsverktyget är DSM-IV.

AFFEKTIVA SYNDROM

ÅNGESTSYNDROM

PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR

PSYKOTISKA SYNDROM

PSYKOLOGISK PROBLEMATIK HOS BARN

SEXUELLA PROBLEM OCH STÖRNINGAR

KOGNITIVA STÖRNINGAR

SUBSTANSRELATERADE STÖRNINGAR

SOMATOFORMA SYNDROM

ÄTSTÖRNINGAR

SÖMNSTÖRNINGAR

DISSOCIATIVA SYNDROM

IMPULSKONTROLLSTÖRNINGAR