DEPRESSION – ÖVERSIKT

Depression är ett känslomässigt tillstånd av nedstämdhet, hopplöshet eller sorg.

DEPRESSION – SYMPTOM

 • Nedstämd
 • Sorgsen
 • Svårt att finna glädje i aktiviteter
 • Irritation, aggression
 • Förlorad, kraftigt ökad aptit
 • Minskad sexuell lust och förmåga
 • Sömnrubbningar
 • Trött och orkeslös
 • Hopplöshetstankar, självmordstankar

GRAD AV DEPRESSION

Depression varierar i grader och allvarlighet. Oftast brukar depression delas upp i fyra olika typer:

 • Mild depression – känner av vissa symptom, klarar av att ta hand om sig själv, känner hopplöshet men inte starka självmordstankar.
 • Egentlig depression – känner av de flesta symptom, har svårt att ta hand om sig själv, har ofta självmordstankar.
 • Melankoli – svårt tillstånd av hopplöshet, mycket liten livslust.
 • Reaktiv depressiv psykos – ihållande depression med psykotiska inslag.

DEPRESSION – ORSAKER

 

DEPRESSION – BEHANDLING

Psykofarmaka, medicin

Den vanligaste medicinen mot depression är anti-depressiv medicin (SSRI, SNRI) som tex Sertralin och Paroxetin. Anti-depressiv medicin har visat sig ha bra effekt på depressioner. Oftast börjar medicinen verka efter ett par veckor, men det kan ta några månader för att få full effekt.

Terapi, psykoterapi

KBT har visat sig vara effektiv mot depressioner. Andra former av terapier har dock också visat sig vara effektiva, som tex humanistisk terapi och psykodynamisk terapi. Forskning har visat att typen av terapi spelar mindre roll för effekten. Större roll spelar samspelet mellan klient och terapeut, den så kallade ”terapeutiska alliansen”.

ECT, elektrokonvulsiv behandling, ”elchocksbehandling”

ECT används framförallt vid mycket djupa och svåra depressioner. Det är en effektiv kortsiktig behandling, som dock verkar vara effektlös på lång sikt, då återfall är vanligt. ECT är en kontroversiell behandling på grund av de bieffekter som kan uppstå. Framförallt påverkas korttidsminnet, men det är dock mycket ovanligt med större minnesförluster eller minnesfunktionstörningar. Eftersom svåra och djupa depressioner är livshotande, så ses ECT ändå som en bra behandling vid dessa tillfällen.