Ångestsyndrom är ett samlingsnamn för diagnoser där ångest utgör den största delen av problematiken.