SOCIAL FOBI – ÖVERSIKT

Social fobi, eller social ångest som vissa väljer att kalla det, är en stark rädsla för sociala och offentliga situationer, som exempelvis att äta på restaurang, handla och stå i kö i affärer eller prata med någon man inte känner. Social fobi kan också innebära en rädsla för att rodna, svimma eller bli iakttagen. Oftast är denna rädsla överdriven, men ibland kan det finnas riktiga fysiska besvär bakom.

Social fobi leder ofta till ett undvikande beteende som gör vardagen svår och ångestfylld att klara av. Social fobi kan vara varierande i sin intensitet. Vissa klarar av att leva en ganska vanlig vardag, medan andra helt undviker att gå utanför dörren.

SOCIAL FOBI – SYMPTOM

Symptomen för social fobi liknar symptomen för ångest:

 • Svettningar
 • Svårt att koncentrera sig
 • Svårt att andas
 • Stickningar
 • Lös i magen
 • Rodnad
 • Panikkänslor
 • Rädsla att bli galen
 • Känsla av att vara iakttaget och utstirrad

Vanliga situationer där social fobi är förekommande:

 • Sitta på buss, tåg, flyg eller andra instängda utrymmen.
 • Äta på restaurang, fika.
 • Gå i affärer.
 • Stå i kö.
 • Sitta i klassrum.
 • Resa.
 • Besöka vänner och familj.

GRAD AV SOCIAL FOBI

Social fobi skulle kunna delas upp som lindrig, måttlig och svår. Vid lindrig social fobi kan känner personen lätt till måttlig ångest i vissa sociala situationer, men undviker sällan situationerna. Livskvalitén påverkas, men livet kan fungera ganska normalt. Vid måttlig social fobi känner personen måttlig till stark ångest i flera sociala situationer och undviker även vissa situationer. Livskvalitén påverkas och en del sociala sammanhang kan bli problematiska att genomföra. Vid svår social fobi känner personen stark ångest vid de flesta sociala situationer och undviker även de flesta sociala situationer. Livskvalitén påverkas såklart kraftigt negativt av detta och vardagen blir kraftigt begränsad.

SOCIAL FOBI – BEHANDLING

Medicin, Psykofarmaka

Anti-depressiv medicin (SSRI), exempelvis Paroxetin, har visat sig vara effektiv mot social fobi, eftersom ångesten och panikkänslorna dämpas något. Ångestdämpande medicin, exempelvis Sobril och Xanor, är effektiv mot själva ångesten, men har ingen bevisad effekt mot social fobi på sikt.

Terapi, Psykoterapi

Självhjälp

Det finns många bra självhjälpsprogram mot social fobi. Vissa finns på internet, som man får betala för. Mitt råd är att undvika dessa om du vill spara pengar… och istället använda dig av likvärdiga självhjälpsprogram som är gratis, exempelvis det som erbjuds på den här sidan. Den mest effektiva typen av självhjälp är exponering, då man steg för steg utmanar sina sociala rädslor och utsätter sig för det som är obehagligt.

KBT

Kognitiv beteendeterapi har uppvisat goda resultat mot social fobi. Uppemot 80 procent blir hjälpa av KBT. Behandlingen går ut på att prata om de känslor som uppstår i vissa situationer, och lära sig metoder och verktyg för att hantera dessa känslor mer rationellt. Efter denna process exponeras individen för ångestframkallande situationer, för att lära sig att hantera ångesten som uppstår. Steg för steg konfronteras den sociala fobin. KBT kan vara tufft för vissa, eftersom det kräver en hel del energi att konfrontera sin problematik.

SOCIALSTYRELSENS REKOMMENDATIONER OM BEHANDLING AV SOCIAL FOBI

Prio 1: KBT-terapi eller enbart Exponering.

Prio 2: SSRI, SNRI (anti-depressiv medicinering)

Prio 3: Ångestdämpande medicinering.

RELATION MED ANDRA DIAGNOSER

Det är mycket vanligt att personer med social fobi även lider av panikångest, eftersom social fobi är en typ av panikångest. Eftersom social fobi kan vara ett stort handikapp i vardagen, är det även vanligt att personer med social fobi är deprimerade och utvecklar depression. Generaliserat ångestsyndrom förekommer också med social fobi.

Man skulle kunna säga att social fobi är ett ganska vanligt fenomen bland personer med psykologisk problematik, eftersom psykologisk problematik ofta gör att man hamnar utanför och inte kommer in i de sociala rutiner som är viktiga.

SOCIAL FOBI – FORSKNING OCH FAKTA

I Sverige lider ca 10-15 % av social fobi. Ytterligare 10-15 % lider av situationsbaserad social fobi, då de är överdrivet oroliga för vissa typer av sociala situationer, som exempelvis att prata i grupp. Kvinnor, och framförallt flickor i tonåren, är mer benägna att ha social fobi.

ORSAKER TILL SOCIAL FOBI

Social fobi är till viss grad ärftligt, vilket innebär att det finns en ökad förekomst av social fobi bland de som har familjemedlemmar med social fobi. Huruvida detta beror på arv eller miljö är ännu inte fastställt.

En vanlig orsak till social fobi är att någonting dramatiskt händer i ett socialt sammanhang. Man kanske svimmar offentligt, råkar säga fel under en redovisning eller blir mobbad för någonting. Händelsen leder till förväntansångest och en oro för att det ska upprepas igen.

FORUM OM SOCIAL FOBI

VÅRT FORUM – om social fobi.

SPS – Stödsajten för drabbade av panikångest och social fobi.

VART SKA MAN VÄNDA SIG OM MAN HAR SOCIAL FOBI

Social fobi är ett allvarligt psykologiskt problem som man bör ta tag i så snabbt som möjligt. Om man själv inte klarar av att göra förändringar som leder till förbättringar, behöver man hjälp med sin sociala fobi. Det kan vara svårt att söka hjälp för en socialfobiker eftersom det ofta är jobbigt att ta de kontakter som krävs. Allmänvården och psykiatrin har dock god kunskap och ska kunna hjälpa personer med social fobi. Ibland kan det gå segt, så därför får man pusha på lite extra ibland. Därför skriver jag hur man KAN gå tillväga i sitt hjälpsökande.

0. Om det är akut, dvs att du mår så dåligt att du inte kan ta hand om dig eller ta rationella beslut, kontakta psykakuten och sök akut psykiatrisk hjälp.

1. Börja prata med någon anhörig eller vän du kan lita på. Det är viktigt att ha något stöd under behandling.

2. Kontakta vårdcentralen. Oftast får du tid inom kort. Du kommer med stor sannolikhet bli erbjuden medicin som behandling, och det är upp till dig om du vill eller inte vill börja medicinera mot social fobi. Mina erfarenheter av medicin är goda, och forskning tyder på att SSRI har effekt på social fobi. Däremot ska du aldrig enbart nöja dig med medicin. Medicin lindrar, men tar inte tag i själva problemet, eller orsaken, till sociala fobin. De flesta vårdcentraler brukar ha en kurator att prata med. Be också läkaren om en remiss till öppenpsykmottagningen. Medicin bör alltid kombineras med terapi, till att börja med. Det är din rättighet! Om vårdcentralen inte är tillräckligt snabba, eller inte hjälper dig tillfredställande, gå vidare till nästa punkt.

3. Kontakta öppenpsykiatrin. Till öppenpsykiatrin får vem som helst söka sig. De arbetar med personer med psykologisk problematik. Du hittar deras nummer i telefonkatalogen, eller via nätet. Beroende på din problematik, så kommer du i kö till ett utredande samtal, där ni pratar om vad du är i behov av för hjälp och behandling.

Tyvärr är väntetiderna mellan tre veckor och ett par år… Ligg på och förklara verkligen hur du mår och hur det påverkar din vardag. Du har rätt till hjälp!

ATT LEVA MED SOCIAL FOBI

Lindrig och måttlig social fobi kan ofta botas genom KBT, medicinering eller självhjälp. Svår social fobi kan dock vara segare att behandla, och i vissa fall kan tillståndet vara mer eller mindre kroniskt, vilket innebär att personen måste lära sig att leva med social fobi. Symptomen och det undvikande beteendet kan dock lindras så att vardagen för ökad kvalité.

Många människor med social fobi mår extra dåligt på grund av den skam de känner. Att samlas i grupp och prata om sin situation kan hjälpa till mot den isolering det ofta innebär att leva med social fobi.

BÖCKER OM SOCIAL FOBI

Det finns många bra böcker om social fobi. Här är några:

 • Social Fobi av Anna Kåver
 • Social Fobi – effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi av Tomas Furmark et. al.

FILMER OM SOCIAL FOBI

Några filmer där karaktärerna lider av social fobi: (Om du äger dessa filmer, så kan ladda hem dom lagligt via en torrent. Men tänk på att det är olagligt att fildela och distribuera filmer)

 • Eternal Sunshine of The Spotless Mind –
 • Punch Drunk Love –
 • Amelie –
 • Clockwatchers –

KÄNDA PERSONER MED SOCIAL FOBI

 

BERÄTTELSER OM SOCIAL FOBI

Våra läsares erfarenheter av social fobi:

 

BLOGGAR OCH HEMSIDOR OM SOCIAL FOBI

 

RELATERADE SIDOR

– Ångestsyndrom

– Panikångest

– Specifik Fobi

– Depression

– Självhjälp mot social ångest

– Test – Liebowitz Social Ångest Skala