Här finns de vanligaste självtesterna för olika typer av symptom och problematik. Kom ihåg att dessa verktyg inte används för att sätta diagnoser. De är främst till för forskning och uppskattningar vid behandling. Ett bra sätt att använda skalorna på är att testa sig själv vid olika tidsperioder för att se hur resultaten förändras och om den behandling man håller på med har någon effekt.

Fler tester kommer framöver…