Mät din sociala ångest med Liebowitz Social Anxiety Scale Test. Tänk på att självtester inte är några exakta kliniska verktyg. Sätt inga diagnoser på dig själv. Det är ett verktyg du kan använda för att uppskatta graden av social fobi/ångest. Skalan används främst till forskning och inte till att diagnostisera. Du har mest nytta av skalan under behandling genom att se hur ditt resultat förändras över tid.

Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) är utvecklad av Dr. Michael R. Liebowitz, psykiatriker och forskare.

 • Testet uppskattar hur stor roll social fobi spelar i ditt liv och i din vardag i olika situationer.
 • Läs igenom varje fråga och situation noga och svara sedan på två frågor angående situationen.
 • Första frågan: Hur mycket ångest och/eller rädsla känner du i situationen? Svara mellan 0 och 3.
  • 0 = Ingen rädsla
  • 1 = Viss rädsla
  • 2 = Stark rädsla
  • 3 = Extrem rädsla
 • Andra frågan: Hur ofta undviker du situationen? Svara mellan 0 och 3.
  • 0 = Undviker aldrig situationen
  • 1 = Undviker ibland situationen
  • 2 = Undviker oftast situationen
  • 3 = Undviker alltid situationen
 • Om du inte haft någon erfarenhet av en viss situation, så får du föreställa dig situationen och hur du skulle känna, hur stor rädsla och hur mycket du skulle undvika situationen. Besvara situationerna enligt hur det har varit den närmaste tiden (1-3 veckor sedan).

Källa: Heimburg, R. G. & Becker, R. E. (2002). Cognitive-Behavioral Group Therapy for Social Phobia. New York, NY: The Guilford Press.

SITUATION

Skriv ner resultaten till varje fråga på ett papper. Lägg sedan ihop poängen. Det är 24 frågor och blir därför 48 resultat, med en maxscore på 144.

 1. Prata i telefon bland folk (rädsla 0-3) (undvikande 0-3)
 2. Delta i en gruppaktivitet (rädsla 0-3) (undvikande 0-3)
 3. Äta på restaurang (rädsla 0-3) (undvikande 0-3)
 4. Dricka tillsammans med andra (rädsla 0-3) (undvikande 0-3)
 5. Prata med en auktoritetsperson (tex läkare, lärare, arbetsförmedlare, polis osv) (rädsla 0-3) (undvikande 0-3)
 6. Prata inför andra (rädsla 0-3) (undvikande 0-3)
 7. Gå på fest (rädsla 0-3) (undvikande 0-3)
 8. Arbeta/studera tillsammans med andra (rädsla 0-3) (undvikande 0-3)
 9. Skriva tillsammans med andra (rädsla 0-3) (undvikande 0-3)
 10. Ringa någon du inte känner (rädsla 0-3) (undvikande 0-3)
 11. Prata ”ansikte mot ansikte” med någon du inte känner (rädsla 0-3) (undvikande 0-3)
 12. Träffa någon du inte känner (rädsla 0-3) (undvikande 0-3)
 13. Gå på toaletten hos någon annan (rädsla 0-3) (undvikande 0-3)
 14. Komma in i ett rum där alla andra redan sitter på sina platser (rädsla 0-3) (undvikande 0-3)
 15. Vara i mitten av uppmärksamheten (tex på ett födelsedagskalas) (rädsla 0-3) (undvikande 0-3)
 16. Säga någon på ett möte/i en grupp (rädsla 0-3) (undvikande 0-3)
 17. Testa din kunskap eller dina färdigheter (rädsla 0-3) (undvikande 0-3)
 18. Hålla med eller säga emot någon du inte känner särskilt väl (rädsla 0-3) (undvikande 0-3)
 19. Titta någon du inte känner i ögonen (rädsla 0-3) (undvikande 0-3)
 20. Hålla ett offentligt tal (rädsla 0-3) (undvikande 0-3)
 21. Flörta med och lära känna någon ny person (rädsla 0-3) (undvikande 0-3)
 22. Lämna tillbaka en vara du inte vill ha till en affär (rädsla 0-3) (undvikande 0-3)
 23. Anordna fest för vänner (rädsla 0-3) (undvikande 0-3)
 24. Stå emot försäljare (rädsla 0-3) (undvikande 0-3) 

RESULTAT

55-65 – Måttlig social fobi
65-80 – Betydande social fobi
80-95 – Kraftig social fobi
Mer än 95 – Väldigt kraftig social fobi

LÄS MER