Forskning är en metodisk utveckling av kunskap, där man för fram argument och bevis för sina teser.

Forskning i psykologi handlar om att skilja på fakta och fiktion. Vanligtvis utgår psykologer utifrån en hypotes, som de sedan testar experimentellt för att se om den verkar hålla eller inte.

Läs mer om forskning i psykologi i vår introduktion till vetenskapen psykologi.

Det finns två metodiska huvudinriktningar när det gäller forskning inom psykologi: kvalitativ forskning och kvantitativ forskning. Kvalitativ forskning ägnar sig åt att studera psykologiska fenomen i detalj, på ett beskrivande sätt. Kvantitativ forskning ägnar sig åt att studera psykologiska fenomen statistiskt, i siffror. Nyare mixade metoder, där man blandar kvalitativ och kvantitativ forskning, börjar bli mer och mer populärt.

Om du vill eller ska forska i psykologi, är det bra ha kunskap om: