Företag som värnar om sin personals fysiska och psykiska hälsa har ofta olika insatser och program för att främja god hälsa och förebygga problem. Ofta prioriteras fysisk hälsa eftersom det lättast att behandla och förebygga genom exempelvis företagshälsovård och träningsmöjligheter. Psykisk hälsa är svårare att behandla och förebygga på ett tydligt sätt. Onlineterapi.nu vill förenkla denna process och erbjuda företag en billig och enkel lösning att kunna erbjuda sin personal.

Onlineterapi.nu är ett nationellt initiativ och riktar sig till alla målgrupper och olika typer av problematik. Här erbjuds information och självhjälp för psykiska problem och funderingar. Huvudsyftet är att främja psykologiskt välbefinnande, förebygga och behandla psykologisk problematik och stimulera möten och forskning kring ämnet psykologi. Vi riktar oss till privatpersoner, företag och offentliga institutioner. Tanken är att tjänsterna på onlineterapi.nu ska vara kostnadsfria, av högsta kvalité och fria från reklam.

En företagslicens ger ett företag rättigheten att använda sig av materialet på onlineterapi.nu i syfte att bedriva hälsofrämjande verksamhet för sin personal. En särskild sida är anpassad för just företag och personal som bland annat inkluderar utbildningsmaterial (i hur man bedriver hälsofrämjande verksamhet för sin personal) för företagsledningen, välmåendeprofil för personal och självhjälpsmaterial för olika typer av problematiska situationer på en arbetsplats eller för den anställda. Utöver denna egennytta bidrar en licens också till att onlineterapi.nu kan utvecklas och nå ut till fler privatpersoner i behov av stöd och råd.

Kostnad för licens: Årsavgift på 15000 kronor exklusive moms.

Kontakta mig på:

glannstrom@gmail.com

eller tel: 0738-290860