Det finns tyvärr många som lider av psykologiska problem som exempelvis ångest och depression. Vissa behandlas, andra går runt obehandlade. Det är ett stort tryck på sjukvården och psykiatrin, vilket gör att många får sekundär behandling (tex enbart medicin istället för terapi) samt får stå i kö i väntan på behandling. Många har också svårt att söka hjälp på grund av oro. Onlineterapi.nu är ett komplement till psykiatrin, som ger nätbaserad information, stöd, gemenskap, vägledning och viss självhjälpsbehandling av olika typer av psykologisk problematik. Vårt mål är att hjälpa människor i behov, öka kunskapen om psykologi samt stimulera forskning i psykologi.

Kommuner har ett ansvar i att ge sina medborgare stöd i svåra stunder. En licens till onlineterapi.nu är ett sätt att ta det ansvaret. De flesta kommuner har också en ambition att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, vilket en licens till onlineterapi.nu bidrar till.

Med en kommunlicens så kan kommunen använda sig av allt innehåll på onlineterapi.nu i syfte att komplettera psykiatrin och sjukvården. En licens är ett viktigt verktyg i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, eftersom medborgarna kan hitta information om psykologi och självhjälp.

Ur ett ekonomiskt perspektiv, så kostar psykisk ohälsa mycket för samhället. Det är värt att lägga pengar och satsa på förebyggande åtgärder. Onlineterapi.nu satsar på att Sveriges medborgare ska kunna få stöd och korrekt information i svåra stunder. Internet är en del av alltfler människors vardag och fungerar bra som ett billigt komplement till stödlinjer på telefon.

Exempel på användningsområden:

 • Sjukvården
  • Som komplement eller alternativ till psykofarmaka.
 • Psykiatrin
  • Komplement för de som står i kö inom öppenpsykiatrin.
 • Skolan
  • Komplement till lärare som arbetar hälsofrämjande.
  • Utbildning och information till skolelever.
 • Socialtjänsten
  • Extra stöd för att kunna komma tillbaks till en självförsörjande vardag.
 • Arbetsförmedlingen
  • Extra stöd i processen att hitta arbete.

Kostnad för licens: Årsavgift på 12.000 kronor exklusive moms. Gäller även för kommunens förvaltningar, bolag och organisationer.

Kontakta mig på:

glannstrom@gmail.com

eller tel: 0738-290860