Detta är en projektplan i tre steg för ”onlineterapi.nu”. Steg 1 omfattar en heltidstjänst. Steg 2 omfattar två heltidstjänster. Steg 3 omfattar fyra heltidstjänster.

BAKGRUND

Många människor upplever en psykologisk problematik som hindrar deras möjligheter att må bra och fungera normalt i vardagen. Det är ett stort tryck på sjukvården och psykiatrin som inte hinner ge snabb behandling till alla som behöver stöd. Onlineterapi.nu är ett komplement som erbjuder information, gemenskap och självhjälp till personer med psykologisk problematik i olika former. Syftet är att erbjuda ett så brett och kvalitativt stöd som möjligt.

AMBITION

Onlineterapi.nu har ambitionen att bli Sveriges största och bästa källa till information om psykologi och självhjälp.  Vi vill nå ut till så många som möjligt för att kunna erbjuda stöd och goda råd. En viktig del i detta stöd är att det är villkorslöst. Alla tjänster är gratis, vi har ingen reklam och säljer ingen terapi i anslutning till informationen. Informationen ska baseras på forskning och evidensbaserade metoder i så stor utsträckning som möjligt. Vi vill även avstigmatisera psykologisk problematik. Alla människor har perioder när de mår dåligt, och det bästa vi kan göra i dessa lägen är att stötta varandra.

Utöver detta vill onlineterapi.nu stimulera psykologiforskningen genom att  presentera aktuell forskning och nuvarande projekt. Det är vår uppfattning att forskning och behandling av psykologisk problematik mår bra av ett öppet klimat där forskare, praktiker och användare för en dialog på samma nivå.

TJÄNSTER

Hur ska då dessa ambitioner genomföras? Jag arbetar just nu med detta projekt ideellt, men hoppas på att det ska bli en framtida heltidssysselsättning. Projektet är inte tänkt att gå med vinst. Snarare ska projektet utökas stegvis. Om detta sker i form av enskild firma, ekonomisk förening eller ideell organisation, lämnar jag öppet.

Onlineterapi.nu är just nu ett skelett som väntar på att fyllas med innehåll. Detta ska ske i tre steg:

Steg 1.

En projektledare arbetar med att informera och binda kommuner, organisationer och företag till hemsidan och dess tjänster. Prioritering på att få hemsidan funktionell och fylld med basinnehåll som:

  • Grundläggande självhjälpsprogram
  • Information om vanliga typer av psykologisk problematik
  • Information om vanliga typer av behandlingar
  • Självtester kring vanliga typer av psykologisk problematik
  • Information om hur man söker hjälp och stöd lokalt i sin kommun
  • Grundläggande community där användare kan diskutera med och stötta varandra

ÅRSBUDGET

Steg 1.

Projektledare:  420.000
Lokalhyra: 12.000
Teknik: 12.000
Marknadsföring: 12.000
Kontorsmaterial: 6.000
Telefon m.m: 6.000
Resor: 6.000
Övriga kostnader: 12.000

Totalt: 486.000

Steg 2.

Projektledare: 480.000
Skribent/Webbutvecklare: 420.000
Lokalhyra: 120.000
Teknik: 24.000
Marknadsföring: 24.000
Kontorsmaterial: 12.000
Telefon m.m: 12.000
Resor: 12.000
Övriga kostnader: 24.000

Totalt: 1.128.000

Steg 3.