Den disciplin inom psykologin som behandlar abnormalitet och psykologisk problematik brukar kallas ”abnormal psykologi”. Här ryms allt från hur man definierar abnormalitet till hur man diagnostiserar och behandlar abnormalitet. Forskningen fokuserar främst på att testa teorier om vad som påverkar hjärnans funktionalitet och vårt beteende. En stor del av forskningen går också ut på att utvärdera behandlingar och skilja olika diagnoser från varandra.