Här erbjuder vi gratis självhjälpsprogram, som du kan jobba med själv hemma. Varje program specialiserar sig på en specifik typ av problematik och baserar sig på senaste forskningen om vilken typ av självhjälp som verkligen fungerar.

Självhjälp är ett komplement till terapi. Terapi har den viktiga egenskapen att klienten kommer ur sin kontext (miljö) och därför har lättare att förändra sitt beteende. Men eftersom det är svårt för många att hitta, få eller ha råd med en terapeut, är självhjälp ett utmärkt alternativ som har bevisad effekt mot många typer av problematik. Det finns studier (Cuijpers et. al., 2010) som visar att självhjälp med stöd är lika effektivt som vanlig terapi. Det finns även studier (Berger et. al. 2011) som visar att självhjälp utan stöd är lika effektivt som självhjälp med stöd. Det finns med andra ord goda möjligheter för individer att jobba med självhjälp.

För att ett självhjälpsprogram ska vara så effektivt som möjligt, är det viktigt att du genomför hela programmet, även om det är svårt och jobbigt. Försök hålla motivationen uppe och ta gärna stöd av någon vän som känner till din problematik.

Program:

Andra Relevanta Sidor:

  • Akut Hjälp
  • Lokal Hjälp
  • Diagnoser
  • Självtest
  • Behandlingar
  • Personlig Utveckling

REFERENSER (ej i APA…)

Cuijpers, P , and Donker, T , and van Straten, A , and Li, J , and Andersson, G . ”Is guided self-help as effective as face-to-face psychotherapy for depression and anxiety disorders? A systematic review and meta-analysis of comparative outcome studies.” Psychological Medicine 40:12 Dec 2010: 1943-57

Berger, Thomas; Hämmerli, Katja; Gubser, Nina; Andersson, Gerhard; Caspar, Franz. Internet-based treatment of depression: A randomized controlled trial comparing guided with unguided self-help.Cognitive Behaviour Therapy40. 4 (Dec 2011): 251-266.