Betaversionerna av två självhjälpsprogram för psykologisk problematik är klara. Du kan testa och använda dig av dessa program. De är dock inte utvärderade, men borde fungera lika bra som andra program på marknaden då de innehåller liknande moduler som visat sig ha effekt.